Category

Techno Articles

शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र आधुनिक शिक्षाको परिकल्पना

– अजय शर्मा वर्तमान समाज सूचना प्रविधिमा आधारित समाज हो । शिक्षण विधि, पद्धति र सिकाइ समेत सूचना प्रविधिबाट अलग हुन सक्दैनन् । नविन ज्ञान र सिकाइ तथा उन्नत समाज निर्माणको परिकल्पना सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विनाको शिक्षा वेगर गर्न सकिदैन । त्यसैले मानव अधिकारका रुपमा लिइने आधारभू
Read More

मौलिक अधिकारकारुपमा सूचना प्रविधि

अजय शर्मा– वर्तमान विश्व ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणतर्फउन्मुख छ, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता, पादर्शिता र कानुनको शासनको अवधारणालाई र्सार्थकरुप दिन सूचना प्रविधिको अहंम भूमिका हुन्छ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक खाकामा सूचना प्रविधिका केही हरफ मात्र समावेश हुनु र कुल राष्ट्रिय बजेटम
Read More

IPO Of Barun Hydro Power Published

IPO Barun Download
Read More